Uw partner in finance
Showing posts tagged with: MKB

Betalingstermijnen MKB is een gedeelde verantwoordelijkheid

by LION Finance in Nieuws

Grote ondernemingen moeten hun rekeningen niet binnen zestig maar dertig dagen betalen. Daarvoor pleit MKB-Nederland vandaag in een brief aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische zaken. Volgens MKB-Nederland komen veel kleine en middelgrote bedrijven in de knel omdat za lang op hun geld moeten wachten. Volgens MKB-Nederland is de wachttijd na jaren van daling weer toegenomen naar gemiddeld rond de 40 dagen (bij een wettelijke termijn van zestig dagen).

De oproep om de betaaltermijn van zestig naar dertig dagen te brengen is niet nieuw. Zo zet sinds 2015 ‘Betaalme.nu’ – als niet-commercieel initiatief dat wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en MKB-Nederland – zich in om te zorgen dat MKB-bedrijven sneller worden betaald. Inmiddels hebben 59 grote bedrijven zich gecommitteerd aan de afspraak met Betaalme.nu om kleine bedrijven binnen dertig dagen te betalen. Maar het doel was dat minimaal vijfhonderd van de grootste bedrijven in Nederland zich bij het initiatief zouden aansluiten. Dus reden genoeg voor MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhoff om zich (opnieuw) tot de staatssecretaris te wenden.

Cashplanning

De oproep van MKB-Nederland en het initiatief van Betaalme.nu kan alleen maar worden ondersteund. Maar dit laat onverlet dat het issue breder is dan met de ‘betaaltermijn-oproep’ wordt gesuggereerd. Want lange betaaltermijnen hebben alles te maken met ‘cashplanning’. Vroeger een tak van sport voor uitsluitend grote ondernemingen, maar tegenwoordig weldegelijk een terrein waar ook het kleine en middelgrote bedrijf niet aan ontkomt. Ondernemen zonder cash gaat immers niet. Dus is het belangrijk de financiële stromen binnen het bedrijf goed in beeld te hebben, te houden en te managen. Zoals je inkoop, je maandelijkse verkoop, je debiteuren, je voorspelbare uitgaven en een voldoende ruimte post ‘onvoorzien’. Dit is op zich niet heel ingewikkeld, maar als je dit als ondernemer niet permanent in beeld hebt, is elke tegenvallende betaaltermijn een reëel bedrijfsrisico.

Accuratesse

Een ander issue dat in dit verband speelt is de accuraatheid van verzonden facturen. Bij het invoeren door MKB-Nederland – enkele jaren geleden – van een ‘zwarte lijst’ van laat betalende ondernemingen en overheidsinstellingen, kwam dit punt al veelvuldig naar voren. MKB-ondernemingen die wel op tijd de rekening stuurden, maar niet de juiste gegevens (op de juiste plek) vermelden. Waardoor de – veelal geautomatiseerde – systemen binnen ondernemingen en overheidsinstellingen de factuur ‘uitspuwen’, waarna hij ‘met de hand’ moet worden verwerkt (en de teller qua verwerkingstijd weer op nul begint). Dit is nog steeds aan de orde van de dag en pleit voor een passende accuratesse en automatiseringsgraad bij het MKB.

De overheid heeft de laatste jaren haar betaalgedrag overigens sterk verbeterd, meldt MKB-Nederland vandaag. Binnen de overheid wordt de termijn van dertig dagen gehanteerd en – alhoewel het per gemeente verschilt – over het algemeen ook aangehouden. Maar ook hier is het zaak als MKB-leverancier ‘de digitale boot’ niet te missen. En wie als MKB-ondernemer ooit de facturering van een project heeft geprobeerd onder te brengen in het online facturatie-systeem van een Ministerie, weet wat hier wordt bedoeld. Daar moet je echt voor gaan zitten, en dan nog is het op sommige punten inschatten en ‘afwachten’ of de ingevoerde gegevens ook inderdaad leiden tot het gewenste resultaat.

‘Aan de bal’

Het terugdringen van betalingstermijnen is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid. Van de betalende partijen, die moeten begrijpen dat MKB-bedrijven de termijn van 30 dagen nodig hebben om hun bedrijfsvoering gezond te houden. Bovendien: de vierde industriële revolutie waar wij nu middenin zitten betekent dat productie dichter op de ‘eindklant’ komt te zitten, met als gevolg dat er meer MKB-bedrijven zullen samenwerken met grotere. Maar aan de andere kant moeten ook de MKB-ondernemingen zelf ‘aan de bal’ blijven. Ervoor zorgen dat hun cashmanagement op orde is en hun facturering foutloos verloopt.

Voor Lion Finance is het bovenstaande reden om tegen haar klanten te zeggen: jullie verdienen allemaal een CFO. Een hoogopgeleide en ervaren CFO of controller op parttimebasis en tegen een vaste prijs. Dus ook bereikbaar voor kleine en middelgrote bedrijven. Om werk uit handen te nemen, problemen op te lossen en de kwaliteit op financieel gebied te verbeteren. Maar ook om te fungeren als sparringpartner voor het verbeteren van de bedrijfsvoering. Of te helpen bij het implementeren van de bedrijfsstrategie. Praktisch en passend. Dat is de CFO to Share van Lion Finance. Meer weten? Kijk dan op https://www.lion-finance.nl/.

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/betalingstermijnen-mkb-een-gedeelde-koos-woltjes/

Read more

MKB-ondernemers: begrijp dat de wereld van het geld is veranderd!

by LION Finance in Nieuws

Kleine en middelgrote bedrijven hebben nergens in Europa zoveel moeite om aan geld te komen als in Nederland. De financieringskloof – het gat tussen de vraag naar financieringen en het aanbod aan bancair krediet – is in Nederland veruit het grootst en zet daarmee een rem op de economische groei. Dit althans stelt kredietverzekeraar Euler Hermes op basis van eigen onderzoek, waarover Het Financieele Dagblad vanmorgen bericht. Waaraan Euler Hermes toevoegt: ‘voor de Nederlandse mkb’er wreekt zich het feit dat er weinig keus is. De kredietvoorziening is voor 90% in handen van een paar grootbanken. In omliggende landen – zoals Duitsland – is de concurrentie groter en zijn er voor ondernemers meer alternatieven om aan geld te komen.’

Euler Hermes heeft helemaal gelijk als zij stelt dat de banken sinds de financiële crisis qua kredietverlening scherper aan de wind zijn gaan zeilen. En het klopt ook dat het overgrote deel van de kredietvoorziening voor het MKB nog steeds in handen is van de banken. Maar het beeld dat daarmee de financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven beperkt zijn, is te simpel. Want die mogelijkheden zijn er wel degelijk. Alleen moeten de MKB-bedrijven – èn de financieel adviseurs van deze bedrijven – beseffen dat de wereld van het geld is veranderd. Dat het financieren van MKB bedrijven geen recht-toe-recht-aan proces meer is, en dat er van de MKB-ondernemer en zijn/haar adviseurs meer wordt gevraagd.

Dat de banken een stuk strenger zijn geworden bij hun kredietverlening, is hen moeilijk te verwijten. Na de kredietcrisis hebben wij met zijn allen – via de parlementen – besloten dat banken niet langer de risico’s zouden mogen lopen die hadden bijgedragen aan het ontstaan van de kredietcrisis. Dus werden er regels opgesteld (zoals Basel 4) die dat moesten voorkomen. Daarnaast zijn de banken qua financieringsbesluiten meer gaan standaardiseren en automatiseren. Met als gevolg dat bepaalde financieringsaanvragen primair digitaal worden beoordeeld en afgehandeld. En die systemen laten vaker dan voorheen ‘duimen omlaag’ zien dan ‘duimen omhoog’. Niet omdat de banken het MKB niet willen financieren, maar omdat de beoordeling strikt in lijn is met de regels. En de mensen achter deze systemen niet altijd de ruimte hebben om daar flexibel mee om te gaan. Laat staan dat zij de opdracht of mogelijkheid hebben om naar alternatieve mogelijkheden te zoeken.

Er zijn in Nederland inmiddels veel alternatieve financieringsvormen voorhanden. Voorbeelden zijn private kredietverstrekkers als NEOS en Caple. Daarnaast is crowdfunding een van de meer prominente, met Collin Crowdfund als grootste in Nederland. Crowdfunders worden regelmatig door investeerders gebeld met de vraag om met meer financieringsaanvragen van MKB-bedrijven te komen. Er is immers veel geld in de markt en de rente op de bankrekening is op zijn zachtst gezegd niet uitdagend. Maar ook deze professionele crowdfunders zoeken naar zekerheden: de aantrekkelijkheid van hun campagnes worden immers in hoge mate bepaald door twee grootheden: het rentepercentage en de default (financieringen die niet worden terugbetaald). Dus wordt ook hier heel scherp gekeken naar de risico’s. En zul je vaak zien dat ook langs deze lijn de financieringsbehoefte van MKB-bedrijven niet volledig kan worden afgedekt.

Dus gaat het erom het beste van meerdere werelden te combineren. En daarvoor zijn een paar dingen noodzakelijk. Ten eerste: de MKB-ondernemer moet een steengoed plan hebben. En daar schort het nogal eens aan. Grote groepen MKB-ondernemers steken te weinig energie in het toekomstbestendig maken (toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen) van hun bedrijf. Dus worden kredietverstrekkers te vaak – overdreven gesteld – geconfronteerd met een ‘half A4tje en twee blauwe ogen’. Dat kan anno 2019 dus niet meer. Daarnaast is het noodzakelijk dat de regie op de financiering wordt gepakt. Omdat de individuele financiers dat niet gaan doen. Dat kunnen MKB-ondernemers zelf doen, of delegeren aan hun adviseurs. Waarbij ‘regie’ staat voor het creëren van samengestelde financieringen. Een deel van de bank, een deel via crowdfunding en wellicht nog een deel zelf of vanuit het eigen netwerk. Dit wordt ook wel ‘gestapelde financiering’ genoemd.

Dit is altijd maatwerk, en vereist veel professionaliteit bij de regisseur. Niet alleen financieel, maar ook in termen van business intelligence, marktgevoel en ondernemerschap. En wat blijkt: als je netwerk met banken goed is, en hetzelfde geldt voor de relaties met alternatieve financiers, dan is het prima mogelijk om financieringen voor het MKB te regelen. En is het minimaal een van de manieren om de door Euler Hermes terecht gesignaleerde financieringskloof – het gat tussen de vraag naar financieringen en het aanbod van financiers – een stuk kleiner te maken. Lion Finance heeft deze mogelijkheden herkend en pakt die regierol actief op voor haar relaties. Gekoppeld aan het CFO-to-share concept, waarbij bedrijven parttime een in-house professional ter beschikking krijgen die het financiële domein in het kader van de bredere businessontwikkeling ziet, een toekomstgericht businessplan kan initiëren en helpen maken en over de juiste contacten met banken en alternatieve financiers beschikt.

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/mkb-ondernemers-begrijp-dat-de-wereld-van-het-geld-jeroen-rondeel/

Read more