Vooruitkijkspiegel: de definitieve breuk met het verleden.

Ondernemers hebben een forse uitdaging in de komende jaren

Het Financieele Dagblad meldde het nog niet zo lang geleden: De huidige generatie topbestuurders is niet klaar voor de uitdagingen die de komende jaren op hun ondernemingen afkomen. Opgetekend uit de mond van Madeline Dessing, directeur Nederland van het internationale adviesbureau Korn Ferry op basis van internationaal onderzoek onder 800 betrokkenen. Terwijl, volgens hetzelfde onderzoek, acht op de tien beleggers leiderschap en toekomstvisie bij de CEO als leidend zien bij hun beleggingsbesluiten. En zeven op de tien beleggers deze eigenschappen zelf belangrijker vindt dan de financiële prestaties (al wordt tegelijk vermeld dat het beeld van beleggers ten aanzien Nederlandse CEO’s positiever is).

Het is eigenlijk heel vreemd. Vraag een ondernemer of hij/zij verwacht dat de markt de komende drie tot vijf jaar (fundamenteel) gaat veranderen, en het antwoord is vaak ‘ja’. Als vervolgens wordt gevraagd of de ondernemer de klantontwikkeling binnen die beweging in kaart heeft gebracht, dan klinkt het ‘ja’ al een heel stuk minder luid. Terwijl er geen enkele twijfel over bestaat dat toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen op klantniveau de belangrijkste ‘drivers’ zijn en gáán zijn binnen het klantgedrag. En vraag je ondernemers vervolgens of hun eigen operatie – dus het bedrijf intern – al volledig aansluit bij wat klanten wensen en gaan wensen, dan is het antwoord vaak ‘nee’. Dus kan niet anders worden geconcludeerd dat menige ondernemer nog een behoorlijk uitdaging heeft in de komende jaren.

En dat is waar de ‘vooruitkijkspiegel’ zijn waarde bewijst. Want vernieuwen en ontwikkelen is niet een kwestie van ‘draven’. Het is een kwestie van eerst goed kijken. Maatschappelijke bewegingen zien en ontrafelen, klantdata analyseren, ketenontwikkelingen analyseren, investeringen in kaart brengen, de eigen mensen optimaliseren, de eigen financiële huishouding volledig op orde hebben’, keuzen maken ten aanzien van de eigen nadruk en ga zo maar door. Net zoals ‘toegevoegde waarde’ het nieuwe efficiënt is geworden, is de vooruitkijkspiegel het nieuwe ‘in control’. Geen woordenspel, maar een andere manier van ondernemen. Met de buitenwereld en de operatie onder de motorkap in balans. En duidelijk zicht op wat de toekomst gaat brengen. Want overmorgen vertelt je wat je vandaag aan morgen moet doen. En dat ‘overmorgen’ zien is ècht gemakkelijker dan menigeen denkt. De CFO’s to Share van Lion Finance tonen het u graag.

vooruitkijkspiegel

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus libero leo, pellentesque ornare, adipiscing vitae, rhoncus commodo, nulla. Fusce quis ipsum."
Maak een afspraak >

""consectetur adipiscing elit. Nulla facilisis turpis orci. Aliquam nibh sapien, egestas malesuada sollicitudin non, scelerisque eget massa. Aenean vulputate pellentesque nibh, id iaculis urna sagittis et."
Maak een afspraak >